[an error occurred while processing this directive] IBM Research - Zurich | News

Ευρωπαϊκή Ερευνητική Κοινοπραξία φέρνει, σε πιλοτική εφαρμογή, λύσεις προστασίας της ιδιωτικότητας στην Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ο στόχος είναι η προστασία της ιδιωτικότητας σε δικτυακό τόπο σχολικής κοινότητας και σε πλατφόρμα διενέργειας αξιολογήσεων μαθημάτων σε πανεπιστήμιο

Top story

English | Danish | Dutch | German | Greek | Spanish | Swedish

Φρανκφούρτη/Πάτρα, 28 Ιανουαρίου, 2011—Σήμερα, στην ημερίδα με θέμα «Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (“Data Privacy”), ανακοινώθηκε μία σημαντική ερευνητική πρωτοβουλία που θα θέσει σε πιλοτική εφαρμογή τεχνολογίες κρυπτογραφίας. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες επιτρέπουν στους πολίτες να προστατεύουν καλύτερα την ιδιωτικότητα και την ταυτότητά τους. Το εν λόγω έργο, που ονομάζεται ABC4Trust, χρησιμοποιεί τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν την προστασία της ιδιωτικότητας του ατόμου και οι οποίες θα τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και σε ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Σουηδία.

Σύμφωνα με το comSore, οι πολίτες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών δαπανούν κάθε μήνα, κατά μέσο όρο, 25-321 ώρες χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών προσπελαύνουν χιλιάδες διαφορετικών υπηρεσιών του Διαδικτύου, όπως online banking, e-shopping, και ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης. Σχεδόν για κάθε υπηρεσία, οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ χρήστη και, στη συνέχεια, τους δίνεται η δυνατότητα προσπέλασης της υπηρεσίας είτε μέσω μίας διαδικασίας εισαγωγής ονόματος χρήστη (username) και κωδικού (password) είτε, για περισσότερη ασφάλεια, μέσω ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που βασίζονται στην κρυπτογραφία. Αν και τα πιστοποιητικά αυτά προσφέρουν επαρκή ασφάλεια για πολλές χρήσεις, εν τούτοις δεν προσφέρουν κανένα επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας του χρήστη. Αυτό διότι οι χρήστες συχνά αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και κάποια προσωπικά δεδομένα στον πάροχο της υπηρεσίας παρότι δεν είναι αναγκαίο, για τη χρήση της υπηρεσίας, να γίνει γνωστή η ταυτότητα του χρήστη.

«Αποκαλύπτοντας περισσότερες πληροφορίες από ότι είναι αναγκαίο όχι μόνο βλάπτει την ιδιωτικότητα των χρηστών αλλά, επίσης, αυξάνει τον κίνδυνο της κατάχρησης της πληροφορίας αυτής, όπως είναι η απόπειρα πλαστοπροσωπίας, όταν η πληροφορία αυτή καταλήγει σε λάθος χέρια. Ο στόχος του έργου «ABC4Trust» είναι να αποδείξει ότι τα συστήματα που βασίζονται στα Πιστοποιητικά Βάσει Χαρακτηριστικών (Attribute-Based Credentials) μπορούν να υποστηρίξουν ασφαλή ταυτοποίηση των χρηστών προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία της ιδιωτικότητας  σε περιβάλλοντα όπως είναι, για παράδειγμα, τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του διαδικτύου (mobile communities). Αυτός ο στόχος υποστηρίζει άμεσα την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union’s Digital Agenda2.» δηλώνει ο Καθηγητής Δρ. Kai Rannenberg που κατέχει την έδρα T-Mobile Chair του τμήματος Mobile Business & Multilateral Security στο Goethe University της Φρανκφούρτης και συντονίζει τη νέα αυτή ερευνητική πρωτοβουλία.

Το έργο αυτό, που θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια, θα διερευνήσει και θα δοκιμάσει στην πράξη τις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας με βάση τα Attribute-Based Credentials (ABC) που επιτρέπουν στον χρήστη να δώσει μόνο τις αναγκαίες προσωπικές πληροφορίες χωρίς να αποκαλύψει την πλήρη ταυτότητά του. Για παράδειγμα, αντί να δώσει την ακριβή ημερομηνία γέννησης ή τη διεύθυνσή του αποκαλύπτοντας τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο χρήστης μπορεί να παρέχει μόνο στοιχεία που αποδεικνύουν, για παράδειγμα, ότι είναι άνω των 18 ετών, ότι είναι φοιτητής σε κάποιο πανεπιστήμιο, ότι είναι δημότης σε συγκεκριμένο δήμο ή πολίτης σε συγκεκριμένη χώρα. Το σύστημα ABC που θα αναπτυχθεί από το έργο ABC4Trust θα ενσωματώνει τις τεχνολογίες Identity Mixer της IBM και U-Prove της Microsoft.

«Με τεχνολογίες όπως το Identity Mixer, παρέχουμε την τεχνική δυνατότητα για τη δημιουργία Διαδικτυακών υπηρεσιών που όχι μόνο θα είναι εξαιρετικά ασφαλείς αλλά –  παράλληλα – θα προσφέρουν καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας», δηλώνει ο Δρ. Jan Camenisch, ερευνητής στις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας στο ερευνητικό κέντρο της IBM στη Ζυρίχη. «Αξιοποιώντας δεκαετή έρευνα στον τομέα αυτό, είμαστε τώρα σε θέση να εφαρμόσουμε στην πράξη τις λύσεις αυτές, αντιμετωπίζοντας και θέματα ευχρηστίας και διαλειτουργικότητας.»

«Οι τεχνολογίες ελάχιστης αποκάλυψης (προσωπικών δεδομένων), όπως το U-Prove και το Identity Mixer, παρέχουν σημαντικά δομικά στοιχεία για την πραγματοποίηση ενός βιώσιμου Μετασυστήματος διαχείρισης της ταυτότητας.», λέει ο Kim Cameron, Chief Architect of Identity της Microsoft. «Το έργο ABC4Trust θα προσφέρει ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας για τους ενδιαφερόμενους στις τεχνολογίες αυτές με στόχο την αντιμετώπιση των ζητημάτων της προστασίας της ιδιωτικότητας για ένα ασφαλέστερο, περισσότερο έμπιστο Διαδίκτυο.»

«Με τη λύση Identity Management (IDM), οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών μπορούν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρέχοντας πιο σχετικές, εξατομικευμένες υπηρεσίες που βελτιώνουν το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.», ανέφερε ο Robert Seidl, υπεύθυνος έρευνας για το IDM στη Nokia Siemens Networks. «Το ABC4Trust θα εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ δύο σπουδαίων τεχνολογιών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την IBM και τη Microsoft, με τη λύση IDM της Nokia Siemens Networks να παίζει καθοριστικό ρόλο αφού θα είναι το λειτουργικό τμήμα με το οποίο θα ενοποιηθούν οι δύο τεχνολογίες.».

ΠιλοτικήεφαρμογήκαιδοκιμέςστηΣουηδίακαιτηνΕλλάδα

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο Norrtullskolan, ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Söderhamn της Σουηδίας. Η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιήσει το σύστημα ABC για να επιτρέψει στους μαθητές και τους γονείς να πιστοποιούν, με ασφάλεια, την ταυτότητά τους σε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από το σχολείο παρέχοντας παράλληλα προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι η επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό και τους κοινωνικούς λειτουργούς του σχολείου καθώς επίσης και η προσπέλαση ενός κοινωνικού δικτύου στο οποίο επιτρέπεται η συμμετοχή σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών.

Η δεύτερη πιλοτική εφαρμογή, που θα πραγματοποιηθεί από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) στην Πάτρα, θα επιτρέψει στους φοιτητές να αξιολογήσουν μαθήματα τα οποία έχουν παρακολουθήσει καθώς επίσης και τους καθηγητές που τα δίδαξαν. Αν και αξιολογήσεις μαθημάτων και διδασκόντων πραγματοποιούνται σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, έχοντας γίνει κοινή πρακτική, εν τούτοις διενεργούνται είτε χωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών είτε από ανεξάρτητους παρόχους που δεν μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία της ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων φοιτητών. Το σύστημα ABC θα επιτρέψει τον περιορισμό των συμμετεχόντων σε αυτούς που έχουν παρακολουθήσει το υπό αξιολόγηση μάθημα χωρίς την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. Πέρα από αυτό το παράδειγμα, η πιλοτική εφαρμογή θα αναδείξει λύσεις στο πρόβλημα της επίτευξης ακρίβειας και αξιοπιστίας σε ηλεκτρονικές διαδικασίες έκφρασης γνώμης, όπως είναι για παράδειγμα οι έρευνες αγοράς, με παράλληλη προστασία της ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων.

Και στις δύο πιλοτικές εφαρμογές, το έργο ABC4Trust θα δώσει την δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα να εκδίδει ηλεκτρονικά πιστοποιητικά στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, γονέων, και φοιτητών, επιτρέποντάς τους να αποδεικνύουν διάφορες ιδιότητές τους, όπως είναι το ότι έχουν παρακολουθήσει ένα μάθημα, ότι είναι μέλη μιας συγκεκριμένης τάξης, ότι ανήκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα εργασίας ή αθλητική ομάδα, ή ακόμη και το φύλο ή την ηλικία τους. Το πιστοποιητικό κάθε χρήση θα είναι αποθηκευμένο σε μία έξυπνη κάρτα ή κινητό τηλέφωνο και θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για την ταυτοποίησή του σε διάφορες υπηρεσίες. Στην πιλοτική εφαρμογή στην Πάτρα, το πανεπιστήμιο θα είναι σε θέση να οργανώνει τις δικές του διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων ενώ οι συμμετέχοντες φοιτητές θα γνωρίζουν ότι η τεχνολογία ABC4Trust θα προστατεύει την ταυτότητά τους.

Τομέλλοντηςεξατομικευμένηςταυτοποίησης

Καθώς οι ηλεκτρονικές κάρτες ταυτοποίησης και οι ηλεκτρονικές άδειες οδήγησης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση, εξακρίβωση και υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, η προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών αποτελεί όλο και μεγαλύτερη πρόκληση. Οι τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως αυτές που θα δοκιμαστούν στις πιλοτικές εφαρμογές του ABC4Trust, θα είναι απαραίτητες στο μέλλον για την δημιουργία βιώσιμων λύσεων προστασίας της ιδιωτικότητας και την πραγμάτωση των οφελών τους στην αυριανή κοινωνία της πληροφορίας.

Οι τεχνολογίες Identity Mixer της IBM και U-Prove της Microsoft

Οι τεχνολογίες Identity Mixer της IBM και U-Prove της Microsoft χρησιμοποιούν εξελιγμένους, αλλά και αποδοτικούς, κρυπτογραφικούς αλγορίθμους για να διασφαλίσουν ότι η ταυτότητα του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών χαρακτηριστικών του και προφίλ συμπεριφοράς του, δεν θα εκτίθενται ποτέ σε ένα πάροχο υπηρεσιών χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου του χρήστη. Αυτές οι τεχνολογίες είναι κατάλληλες για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών, όπως οι υπηρεσίες ασφάλισης και οι ιατρικές υπηρεσίες, οι ηλεκτρονικές αγορές και οι πιστωτικές κάρτες. Οι τεχνολογίες αυτές και οι επινοητές τους έχουν λάβει πολλά βραβεία; συγκεκριμένα, από κοινού, έλαβαν το Best Innovation European Identity Award 2010.

Η λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης ταυτότητας από την Nokia Siemens Networks

Τα συστήματα διαχείρισης ταυτότητας δίνουν τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών να βελτιώσουν την προσπέλαση των πελατών τους σε δικές τους υπηρεσίες αλλά και σε υπηρεσίες άλλων παρόχων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για Single Sign On (SSO – ταυτοποίηση μόνο μία φορά) για τελικούς χρήστες και ανώνυμες ομόσπονδες υπηρεσίες (anonymous federated services). Έτσι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών εξαλείφουν την πληθώρα των κωδικών χρηστών και των διαδικασιών ταυτοποίησής τους απλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την εμπειρία τους μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων υπηρεσιών. Η λύση μας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν περισσότερες προσωποποιημένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες και, έτσι, να δημιουργήσουν κέρδη από άλλους παρόχους που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Η κοινοπραξία του ABC4Trust

Το ABC4Trust είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13.5 Εκατομμυρίων Ευρώ, με συγχρηματοδότηση ύψους 8.85 Εκατομμυρίων Ευρώ από το Έβδομο Πλαίσιο Στήριξης (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεθνής και διεπιστημονική αυτή κοινοπραξία συντονίζεται από το Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, στην Φρανκφούρτη, Γερμανία. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας είναι τα εξής:: Alexandra Instituttet, Δανία; Research Academic Computer Technology Institute – Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Ελλάδα; Το ερευνητικό κέντρο της IBM στη Ζυρίχη, Ελβετία; Miracle A/S, Δανία; Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG, Μόναχο, Γερμανία; Technische Universität Darmstadt, Γερμανία; Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, Γερμανία; Eurodocs AB, Σουηδία; CryptoExperts, Γαλλία; Microsoft Research and Development France SAS, Γαλλία, Söderhamn Kommun, Σουηδία.

Το έργο ABC4Trust ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2010 και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον ιστοχώρο www.ABC4Trust.eu

ΣχετικάμετοΈβδομοΠλαίσιοΣτήριξης

Η γνώση βρίσκεται στο επίκεντρο της Στρατηγικής της Λισαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει η «πιο δυναμική, ανταγωνιστική, βασισμένη στη γνώση οικονομία του κόσμου». Το «τρίπτυχο της γνώσης» – έρευνα, παιδεία, και καινοτομία – είναι καίριος παράγοντας της Ευρωπαϊκής προσπάθειας να πραγματοποιήσει τους στόχους της Λισαβόνας. Πολλά προγράμματα, πρωτοβουλίες και μέτρα στήριξης αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη της γνώσης.

Το Έβδομο Πλαίσιο Στήριξης (FP7) συγκεντρώνει όλες τις σχετικές με την έρευνα Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες κάτω από μία κοινή στέγη που διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, και της απασχόλησης; μαζί με ένα νέο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), με προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμεία Συνοχής για την περιφερειακή σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα. Το Έβδομο Πλαίσιο Στήριξης είναι επίσης ένας βασικός πυλώνας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (European Research Area – ERA).

Οι βασικοί στόχοι του 7ου Πλαισίου Στήριξης έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κατηγορίες: Συνεργασία, Ιδέες, Άνθρωποι και Ικανότητες. Για κάθε κατηγορία υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα που αντιστοιχεί στις κύριες περιοχές της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα. Όλα αυτά τα ειδικά προγράμματα λειτουργούν μαζί σε αρμονία για την προώθηση και ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκών πόλων (επιστημονικής) αριστείας.

Για περισσότερες πληροφορίες: cordis.europa.eu

Πηγές
1. comScore, Ευρωπαϊκά δεδομένα: βασισμένα στη χρήση του Διαδικτύου από χρήστες άνω των 15 ετών, Νοέμβριος 2010; Δεδομένα Ηνωμένων Πολιτειών: βασισμένα στη χρήση  του Διαδικτύου από χρήστες άνω των 2 ετών, μέσος όρος για το 2010

2. http://ec.europa.eu/information_society/digital-a

Press contact

Nicole Strachowski
Media Relations
IBM Research - Zurich
Tel +41 44 724 84 45

Share/Bookmark
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]